ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे सन 2020-21 मधील मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित असलेल्या अर्जाकरिता मुदतवाढ

October 23, 202114:48 PM 41 0 0

सातारा,दि.22 ( विद्या निकाळजे) : सातारा जिल्ह्यातील सर्व कॉलेज अनुदानित/विनाअनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयांना पुन:पुन:सुचित करण्यात येते, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील प्रवेशित पात्र अर्ज करण्याकरिता व अर्ज नुतनीकरणास दि. 31 ऑक्टोबर 2021 अखेर मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे नितीन उबाळे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सातारा यांनी कळविले आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी, परीक्षा फी या योजनांचा लाभ https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावरुन सन 2018-19 पासून महाडिबीटी या ऑनलाईन प्रणालीवरुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.


कोविड-19 विषाणू या संसर्गामुळे काही महाविद्यालये बंद आहेत. ऑनलाईन पध्दतीने अभ्यासक्रम शिकवला जात असल्याने विद्यार्थी महाविद्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याकरिता व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याकरिता वारंवार मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. परंतु अद्यापही शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मागासवर्गीय प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांचे मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहेत तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व कॉलेज अनुदानित/विनाअनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयांना पुन:पुन:सुचित करण्यात येते, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील प्रवेशित पात्र अर्ज करण्याकरिता व अर्ज नुतनीकरणास दि. 31 ऑक्टोबर 2021 अखेर मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व कॉलेज अनुदानित/विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी प्रलंबित असलेल्या मागासवर्गीय प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरुन घेण्यात यावेत तसेच सदर प्रलंबित अर्जाची विहीत मुदतीत शिष्यवृत्तीचे शासन नियमाच्या अटी व शर्तीनुसार तपासणी करुन पात्र अर्ज तात्काळ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालय लॉगीनमध्ये पाठविण्यात यावेत. विहीत मुदतीनंतर मागासवर्गीय पात्र विद्यार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास त्यास सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय जबाबदार राहणार नाही व त्यास संबंधित कॉलेज/महाविद्यालय प्राचार्य यांची सर्वस्वी जबाबदारी राहील, असे आवाहन नितीन उबाळे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सातारा यांनी केले आहे.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *