ताज्या बातम्या
   महिलांनी महिलांसाठी सुरु केलेल्या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी महिलांना निमंत्रित करीत आहोत. संपर्क साधण्यासाठी सातारा - विद्या निकाळजे (कार्यकारी संपादक -8600080064), नांदेड-रुचिरा बेटकर (कार्यकारी संपादक-9970774211), मुंबई-संगिता ढेरे (विभागीय संपादक मुंबई व नवी मुंबई-8097112945), रायगड - दिक्षा थवाई (जिल्हा प्रतिनिधी-9763025014) यांना संपर्क साधू शकता. पाहिजेत : अवघ्या काहीच दिवसात लोकप्रिय झालेल्या साप्ताहिक अष्टभुजा हिरकणी या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा, तालुका स्तरावर प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहेत. इच्छुकांनी आम्हाला [email protected] या मेलवर आपला बायोडेटा पाठवावा किंवा 9850516724 या नंबरवर कॉल किंवा व्हाट्स अँप करु शकता.

पैठण डावा कालव्यास पळसीपूल ते वाकडापुल आष्टी जवळ मोठ मोठी भगदाड पडल्याने कालवा (कॅनॉल) पुâटण्याची शक्यता-सुग्रीव मुंडे

June 4, 202114:40 PM 101 0 0

जालना (प्रतिनिधी) परतूर तालुक्यातील आष्टी शहरास लागुण जाणारा पैठण डावा कालवा येथे पैठण पासुन अदांजे १०५ कि.मी.वर कालवा (कॅनॉल) वरील पळसी ते वाकडा पुल या दरम्यान सदरील कालवा (कॅनॉल) मातीने भरीव आहे.यामुळे या कालवा (कॅनॉल) मोठ मोठी भगदाड असल्याने पाणी खुप मोठया प्रमाणत या भगदाडाने पाणी येवुन शेतकNयांच्या शेतात खुसले आहे.यामुळे आता पर्यतं ३० हेक्टर कृष्षी जामिन ना पीक झाली आहे.या प्रकाराने आपले तिर्थपूरी कार्यालयास तोंडी सांगुनही लक्ष दिले जात नाही ही योग्या नाही.यामुळे शेतकNयांचे अंदाजे ८४ लाख रुपायचे नुकसान झालेले आहे. सदरील बाब आज सामाजीक कार्यकर्ते सुग्रीव मुंडे यानी अधिक्षक अभियंता व प्रशासक ,लाभ क्षेत्र विकास,प्राधिकरण, कडा भवन, औरंगाबाद येथे लेखी पत्रद्धारे कळविले आहे. मुंडे पुढे म्हणले की,या महीण्यात मात्र पाणी जास्त प्रमाणात भगदाडामधुन येत असल्याने शेतकNयांच्या जमीनी ना पिक झाल्या आहेत.

https://indianfast.com/

https://indianfast.com/

पुढील नुकसान न होण्याकरीता लाभ क्षेत्र विकास,प्राधिकरण,औरंगाबाद यांनी कालवाच्या कडीने (कॅनॉल) ड्रेनेज पद्धतीने पाणी पुढे नदीमध्ये काडुन देण्यात यावे.नस्ता सबंधीत शेतकNयांवर उपासमारीची वेळ येउन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल? तसेच आत्म्हात्या करण्याची वेळ शेतकNयावर हे शासनाचे कार्यालय अनेल असे मत मुंडे यानी व्याक्त केले आहे.तसेच मातीने भरीव कालवा (कॅनॉल) असल्याने मोठ मोठी भगदाड पडल्याने सदरील कालवा (कॅनॉल) पुâटण्याची शक्याता नाकारता येत नाही.त्यामुळे आपण तात्काळ याकडे अधिक्षक अभियंता व प्रशासक यानी लक्ष घालुन सदरील शेतकNयांचे शेतात जाणारे पाणी थांबवावे व सदरील कालवा (कॅनॉल) कडीने ड्रंनेज च्या माध्यामातून पाणी नदीमध्ये सोडावे असी विनंती सुग्रीव मुंडे यानी केली आहे.जर या कार्यालयाने भगदाडाकडे लक्ष न दिल्यास कालवा (कॅनॉल) पुâटल्यास हाजारो हेक्टर कृष्षी जमीनीचे नुकसान होईल आणि हाजारो शेतकरी यांची जिवन उदवस्थ होतील असी चिंता पत्राव्दारे व्याक्त केली आहे.

Categories: महाराष्ट्र
share share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *